CISCO GLC-SX-MMD= 1000BASE SX - CISCO GLC-SX-MMD=

(Image  of 1)